CEP Horní Nezly, z.s.

    CEP Horní Nezly, z.s. je spolek nadšenců pro návrat a zachování původních odrůd ovoce všeho druhu v krajině Českého středohoří a věcí s tím přímo souvisejících i zdánlivě nesouvisejících. Z těch přímo souvisejících se jedná zejména o včelařství, včetně "nevčelaření" se včelami samotářkami. Z těch zdánlivě nesouvisejících je to například šíření znalostí a dovedností v rámci podpory občanské společnosti. Zastáváme názor, že jsme tady jen jednou a proto chceme, aby tady po každém z nás něco zůstalo i něco jiného, než nic.

Proč CEP Horní Nezly? Původní název Občanské sdružení Hornonezelsko nám kolidoval s názvem Hornonezelské sdružení, což je sice spolek sídlící na stejné adrese Horní Nezly 6, nicméně mající v náplni práce především provoz místního komunitního neziskového vodovodu. Využili jsme proto změn v zákonech a v rámci změny občanského sdružení na spolek jsme změnili i název a pár dalších drobností. Viz www.justice.cz. CEP je primárně zkratkou pro "Centrum Environmentální Praxe", sekundárně si tam může dosadit každý co chce, vyjma slova "ekologické" - nejsme totiž vědci, ale praktici a environmentalisté.

Čím se zabýváme? Pořádáme přednášky k různým tématům z oblasti praktické ochrany přírody a krajiny, včetně praktických ukázek. Velký úspěch sklidila například výsadba aleje 20ti oskeruší v k.ú.Horní Nezly, přednášky o včelaření s možností si na včely i sáhnout, přednášky o energetických dřevinách v ekonomických a ekologických souvislostech, včetně praktických ukázek. Účastníme se také každoročního podzimního předvádění sušení ovoce ve skanzenu v Zubrnicích pro veřejnost formou dobrovolnické práce - v rámci aktivit spřátelených občanských sdružení.

Co plánujeme? Kromě výše zmíněných aktivit je na pořadu další zlepšování naší přednáškové místnosti a celkového zázemí našeho spolku v č.p.6. V roce 2015 jsme totiž získali významný stimul ze strany Ústeckého kraje, kdy nám bylo formou dotace ze strany Ústeckého kraje poskytnuto 80tis Kč na zázemí pro výukovou včelnici. Za to jsme pořídili dataprojektor, plátno, 2 pozorovací úly a včelnici s 10ti nástavkovými úly se včelstvy - a už si uvedené věci nemusíme půjčovat. To nám šetří značné množství času, který tak můžeme věnovat odborným aktivitám. V dalším období je na pořadu dne zlepšení stavebně-technického stavu výukové místnosti a vybudování odpovídajícího sociálního zařízení. 


Kontakt

CEP Horní Nezly - Vladimír Němec
Horní Nezly 6, 412 01 Liběšice u Litoměřic
732 274 250